Czym jest oscylator CCI?

Czym jest oscylator CCI?
3 kwietnia 2017

Oscylator CCI to kolejny wskaźnik, który można wykorzystać w wielu płaszczyznach. Jednak czy Donald Lambert, który przedstawił go szerszej publice w 1980 roku zdawał sobie sprawę, że rzeczywiście będzie on przyszłością (publikacja miała miejsce w magazynie „Future”) oraz.. że będzie tak uniwersalnym wskaźnikiem wykorzystywanym również na rynkach walutowych? Naturalnie, jak każdy oscylator, i CCI ma swój wzór matematyczny, który bardzo łatwo jest zrozumieć, dlatego nie będziemy tutaj wchodzić w dokładną…

Read More >>