Pułapki myślenia tradera

Podjęcie wszystkich decyzji, zwłaszcza finansowych, w przypadku każdego człowieka wiąże się z wcześniejszą oceną sytuacji na podstawie szacunków i informacji ściśle z nią związanych. Bardzo ważne jest, by inwestor był świadomy zarówno zależności, jak i mechanizmów psychiki, które wywierają wpływ na podejmowane przez niego decyzje. Pozwoli mu to efektywnie wykorzystać tę wiedzę i podejmować jeszcze lepsze decyzje finansowej. Czy jednak myślenie tradera jest racjonalne? Postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie.

Zjawisko teorii perspektywy

Na samym początku, warto wspomnieć, że wszelkie błędne decyzje podejmowane przez Inwestorów, mają swoje źródło w zjawisku zwanym teorią perspektywy. Teoria ta została opracowana przez Daniela Kahnemana i Amosa Tversky’ego. Jej zadaniem jest wytłumaczenie decyzji dokonywanych przez ludzi, które obarczone są ryzykiem oraz czynnikiem niepewności. Przeprowadzono badania na studentach uniwersytetów, które pozwoliły wyciągnąć trzy najważniejsze wnioski. W pierwszej kolejności ustalono, że inwestorzy wybierają te możliwości, które pozwalają im zachować pewność zysku przy zachowaniu minimum ryzyka. Wzrost ryzyka w inwestycjach wiązał się z ich odrzuceniem. Należy zauważyć, że zaobserwowano również efekt odbicia – czyli sytuację całkowicie odwrotną do wcześniej wspomnianej pewności zysku. Efekt odbicia udowadnia, że w momencie wyboru opcji straty, psychika człowieka popycha go do podjęcia większego ryzyka, które pozwoli mu uniknąć straty bądź odrobinę ją zmniejszyć. Podczas przeprowadzonych badań wysnuto również wniosek zwany efektem izolacji. Stwierdzono, że inwestorzy upraszczając problemy narażają się na podjęcie błędnych rozwiązań, które ulegają zmianie wraz ze zmianą sposobu jego przedstawienia.

Zjawisko mentalnego księgowania

Jednym z kolejnych przejawów teorii perspektywy jest mentalne księgowanie. Oznacza ono, że inwestorzy dla każdej z transakcji osobno rozpatrują zyski i straty. Każdą decyzję, działanie na jaki miała wpływ oraz jej rezultat, inwestor księguje oddzielnie, na niezależnym mentalnym koncie. Sprawia to, że ciężko jest dokonać kalkulacji rezultatów w innym układzie. Niestety, w tradingu sytuacja ta występuje bardzo często, wśród inwestorów nie posiadających odpowiedniego doświadczenia. Jest to bardzo niebezpieczne zjawisko, które zaburza obraz strategii, rynku i statystyki w opracowanym systemie. Ponadto, ma ogromny wpływ nie tylko na wyniki na koncie inwestora, ale również na jego psychikę.

Zjawisko efektu utopionych kosztów

Inwestorzy podejmując decyzje, biorą pod uwagę nie tylko obecne, ale również przyszłe korzyści i koszty. Niestety, okazuje się, że w trakcie dokonywania oceny obecnej sytuacji, ujmują oni również koszty, które ponieśli w przeszłości. Takie zachowanie określa się jako zwiększoną skłonność do kontynuowania postępowania oraz podtrzymywania decyzji, gdy poniesiono już wcześniej koszty pieniężne, czasowe oraz związane z nakładem pracy. Im większe koszty poniesione przez Inwestora na daną inwestycję, tym trudniej jest im podjąć decyzję o jej porzuceniu. Ma to bezpośredni związek, z wcześniej wspomnianym zjawiskiem mentalnego księgowania. Pojawiające się uczucie straty, nie pozwala inwestorowi na bezproblemowe zamknięcie transakcji. Ponadto, im bardziej oddalony jest moment poniesienia kosztu, tym mniejszy jest problem z zamknięciem inwestycji. Można wobec tego śmiało stwierdzić, że efekt utopionych kosztów, wraz z upływającym czasem, zmniejsza negatywny wpływ na inwestora.

Przedstawione teorie, stanowią jedynie część pułapek tradera. Jednak, udowadniają one, że inwestor nie zawsze podejmuje racjonalne decyzje, nawet w sytuacji, gdy generalnie jest racjonalny. Wraz ze zwiększaniem się tempa życia inwestora, podejmowanie racjonalnych decyzji jest coraz trudniejsze. Coraz częściej teorie ekonomiczne wspominają o inwestorze emocjonalnym, gdyż w momencie podejmowania decyzji podpiera się on nie tylko przesłankami ekonomicznymi, a to już sprawia, że jest on nieracjonalny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *