Formacje trójkąta

Trójkąty zapowiadają kontynuację trwającej tendencji rynkowej lub też mogą oznaczać jej odwrócenie. To podstawowa formacja klasycznej analizy technicznej na rynku Forex. Należą one do formacji konsolidacyjnych, ale warto mieć świadomość, że nie wskazują jednoznacznie na konkretny ruch cen. Według Jacka Schwagera są to formacje neutralne, o czym napisał w swojej publikacji „Analiza techniczna rynków terminowych”.

 

Cechy formacji kontynuacji trendu

W większości przypadków trójkąty sygnalizują kontynuację trendu. Są pewnego rodzaju przerywnikami w trendzie już istniejącym. Kontynuowany jest on po krótkotrwałej korekcie, czyli konsolidacji. Mamy z nimi do czynienia, kiedy po dużym ruchu wzrostowym fala popytu napotyka na swojej drodze opór. Krótkoterminowe wykupienie lub wyprzedzenie korygowane jest przez rynek, a po realizacji zysków lub też korekcie spadków następuje kontynuacja trendu.

Okres tworzenia się trójkątów i innych formacji kontynuacji trendu jest krótki, trwa on bowiem od kilku tygodniu do ok. 3 miesięcy. Możliwe jest jednak ich pojawienie się na wykresach długoterminowych. W przypadku trójkątów czas ich tworzenia ograniczony jest ich specyficzną budową.

 

Formacja trójkątów i ich rodzaje

Na rynku Forex trójkąty sygnalizują kontynuację bądź odwrócenie trendu. Decydujące znaczenie ma kierunek wybicia z formacji – na kupno powinniśmy się zdecydować, kiedy następuje wybicie ponad górną krawędź, z kolei na sprzedaż, kiedy dochodzi do przebicia dolnej krawędzi. Wyróżnia ich ograniczenie w czasie. Tworzą się do momenty przecięcia linii trendu, która wyznacza formację.  Do wybicia dochodzi najczęściej na odcinku od połowy do mniej więcej ¾ szerokości trójkąta.

Trójkąty można podzielić na kilka grup. Wyróżniamy trójkąty symetryczne, prostokątne, rozszerzające się oraz diamenty.

 

Trójkąty symetryczne

Zbudowane są z przynajmniej 4 punktów zwrotnych, które wyznaczają dwie zbiegające się linie trendu. Istnieją przypadki, kiedy występuje także trzeci wierzchołek i dołek. O występowaniu formacji w Forex informuje nas przebita linia trendu. Powinno to nastąpić między połową, a ¾ wysokością trójkąta. Cena zamknięcia powinna zostać ukształtowana powyżej linii oporu lub poniżej linii wsparcia.

W trakcie tworzenia się kształtu formacji wolumen najczęściej maleje. Warunkuje to jego wzrost podczas wybicia z formacji. W trendzie wzrostowym zaobserwować można również wolumen, który wzrasta na lokalnych zwyżkach.

 

Trójkąty prostokątne

Wśród nich wyróżniamy trójkąty zwyżkujące i zniżkujące. Jedna linia trendu jest płaska, z kolei druga pochylona. Trójkąt zwyżkujący, jak sama nazwa wskazuje, we wzrostowym trendzie sygnalizuje dalszy wzrost cen. Trójkąt zniżkujący, występujący w trendzie spadkowym, informuje nas o dalszym spadku ceny.

 

Trójkąty rozszerzające się, czyli odwrócone

Nie są one często spotykane, pojawiają się najczęściej na końcu trendu wzrostowego. Zapowiadają odwrócenie się trendu, dlatego też nazywane są formacją pro spadkową. Można je zobaczyć na wykresie na rynku Forex, kiedy liczba inwestorów jest duża.

Przy trójkątach nie należy zamykać pozycji w momencie pojawienia się korekty. Na jej zwiększenie powinniśmy zdecydować się po wybiciu w górę, a zamknąć ją po wybiciu w dół z formacji. Dokonanie zakupu zaleca się po korekcie po wybiciu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *