Jakie są benchmarki cenowe ropy naftowej w handlu surowcami?

Ropa naftowa ma największy udział jeśli chodzi o podaż energii pierwotnej. Zaraz za nią znajduje się węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny. Cena ropy naftowej jest kształtowana na globalnych rynkach fizycznych i finansowych. Rynek ropy jest jednym z lepiej rozwiniętych i najbardziej płynnych rynków towarowych. Cena ropy naftowej jest podstawą do ustalania innych cen surowców kopalnych. Na świecie wydobywa się kilkaset gatunków ropy naftowej. Różnią się one konsystencją fizyczną oraz składem chemicznym. Nie ma możliwości handlu wszystkimi gatunkami surowca i w praktyce obraca się tylko płynnie gatunkami ropy naftowej. Cena ropy ustalana jest przez rynek, który stanowi podstawę w wyznaczaniu cen innych gatunków surowca. Nazywa się je benchmarkami czyli referencyjnymi gatunkami rop.

Warto wziąć pod uwagę, że samo pojęcie benchmarku wzięło się od angielskiego określenia benchmark, które oznacza reper czyli punkt o znanej wysokości nad poziomem morza. Jest on znakiem orientacyjnym czy swoistym punktem odniesienia.

Co kształtuje ceny ropy naftowej?

Głównym czynnikiem, który kształtuje cenę ropy naftowej to kurs dolara, a także podstawowe zasady ekonomii. Co więcej w przypadku zakupu oraz sprzedaży surowca na giełdach bardzo dużą rolę odgrywa także sama psychologia. Na wahania cen wpływ mają także czynniki polityczne, ekonomiczne, techniczne, a także militarne. W okresie lat 1861 – 2013 zmiany ceny ropy znacząco się wahały. Mówi się, że bardzo duży wpływ na to miała amerykańsko-saudyjska współpraca, która miała za zadanie stworzenie presji wobec Rosji. Opierała ona swoją gospodarkę oraz budżet w dużym stopniu na przychodach generowanych z wydobycia oraz eksportu ropy naftowej i gazu ziemnego. Popularna jest także hipoteza, która koncentruje się na zaplanowanych działaniach Arabii Saudyjskiej. Ma ona za zadanie osłabić amerykańskich producentów ropy z łupków i przywrócenie Arabii Saudyjskiej innej pozycji. Wartość średnia ropy naftowej w tym okresie wynosiła 33.03 dolara za baryłkę. W tej kwocie uwzględniono inflację. Jednak mediana z tego okresu pokazuje, że wynosiła ona 22.47 dolara. Oznacza to, że przez połowę okresu cena ropy naftowej była niższa od tej wyliczonej.

Benchmarki ropy

Najważniejsze benchmarki ropy na świecie używa się właśnie do wyznaczania cen innych gatunków rop. Jako bazowe benchmarki używa się Brent, WTI i Dubai. Ich wprowadzenie wiąże się bezpośrednio z częściowym wprowadzeniem ich jako przedmiotu wolnorynkowego handlu. Jeszcze niedawno były one przedmiotem negocjacji pomiędzy koncernami naftowymi, a państwami, które były eksporterami surowca. Kolejne lata przyniosły umocnienie się pozycji benchmarków. Dzisiaj są one podstawą do negocjacji cenowych dla pozostałych gatunków ropy naftowej w kontraktach długoterminowych. Używa się ich także do rozliczeń transakcji. W Europie benchmarkiem, który służył do wyceny ropy naftowej były notowania ropy Brent. Była ona przedmiotem obrotu na londyńskiej giełdzie IPE, która została utworzona w 1980 roku. Był taki moment na rynku naftowym, że ceny ropy WTI spadła poniżej cen Dubai, Fateh i Brent. Wielu obserwatorów odebrało to jako spadek znaczenia ropy naftowej WTI dla kształtowania się cen na światowych rynkach.

Najważniejsze informacje

Dzisiaj doskonale wiemy, że ropa naftowa jeszcze przez długi czas pozostanie głównym surowcem w światowym bilansie energetycznym. Wiadomo jednak, że niedostatek tego surowca powoduje perturbacje globalne, kontynentalne, krajowe, a także lokalne. Każdy z nas powinien być świadomy tego, że problemy ze zbyt niską podażą będą wracały, dlatego że istnieje silna zależność pomiędzy aspektami politycznymi, ekonomicznymi i światopoglądowymi pomiędzy importerami, a eksporterami. Rynek finansowy będzie jeszcze przez długi czas związany z rynkiem ropy i przez to kształtują się ceny właśnie poprzez manipulację wielkością wydobycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *